Cookieverklaring

1. Definities

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

    • IMOB: het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt, een openbare instelling, met haar maatschappelijke zetel te BE-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0208.359.859;

    • ABEONA: ABEONA consult bvba, een spin-off van het IMOB, met haar maatschappelijke zetel te BE-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0551.862.890;

    • Website: De Route2school (‘R2S’) website van ABEONA en IMOB, www.route2school.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door ABEONA en IMOB;

    • Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

    • Cookies: kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

ABEONA en IMOB van de Universiteit Hasselt streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. ABEONA en IMOB brengen de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de persoonsgegevens die op andere wijzen worden ingezameld

Cookies helpen ABEONA en IMOB om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente cookies.

Volgende cookies kunnen door ABEONA en IMOB worden geplaatst:

Naam Doel Levensduur
PHPSESSID Deze cookie laat toe de huidige sessie bij te houden en op te volgen. Sessie
WordPress_test_cookie Deze cookie helpt de beschikbaarheid en het functioneren van cookies in de browser te bepalen. Sessie
_ga Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statistische gegevens. Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 2 jaar
_gat Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statistische gegevens. Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 10 minuten

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het “Help”-menu van de internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

3. Wijzigingen

ABEONA heeft te allen tijde het recht om de Cookieverklaring aan te passen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 april 2017.

4. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien ABEONA en/of IMOB de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van ABEONA en/of IMOB om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5. Toepasselijk recht

Op deze Cookieverklaring is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Hasselt die uitsluitend bevoegd zijn. ABEONA en/of IMOB kunnen enkel voor de rechtbanken van Hasselt worden gedagvaard.

6. Contact

ABEONAconsult bvba
Moverkensstraat 53
3520 Zonhoven

 

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
Universiteit Hasselt – Witte Kazerne

Maastrichterstraat 100 (ingang via Meldertstraat)
3500 Hasselt
E-mail: info@route2school.be

Voor bijkomende algemene informatie betreffende cookies en de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).