6. Voorstelling oplossingen (interactieve workshop)

In deze vergadering zoeken we naar een oplossing voor die knelpunten die meermaals in uw gemeente gemeld werden en dus dringend zijn. We hechten belang aan een open interactie tussen gemeente, politie en scholen. Een oplossing die met meerdere mensen besproken werd en door meerdere mensen goed bevonden werd, zal namelijk een groter positief effect teweegbrengen.