Stap 3: Data verzamelen

In stap 3 leggen we alle praktische zaken van A tot Z uit, zodat u vlug wegwijs bent in Route2school. We starten met de mobile app, waarna we de webapplicatie stap voor stap zullen uitleggen.

Mobile app

Op het startscherm van de mobile app ziet u drie knoppen waarmee u aan de slag kan: ‘Melding’, ‘Route’ en ‘Kaart’. U zal telkens drie kleine stappen doorlopen.

Melding

Druk op de knop ‘MELDING’ om een knelpunt te melden, en neem een foto. U kan ervoor kiezen om de foto meteen te gebruiken (‘Gebruik foto’) of een nieuwe foto te nemen (‘Opnieuw’). Wanneer u een foto neemt, houdt u er rekening mee dat nummerplaten niet leesbaar en personen niet herkenbaar zijn. In het volgende scherm voegt u meer informatie toe aan de foto: het type probleem, het vervoersmiddel, een korte omschrijving en een oplossing voor het probleem. Bevestig uw melding door op ✓ te klikken. De melding is op dat moment enkel zichtbaar voor u, nog niet voor de projectleiders en de stad/gemeente. U dient de registreerde melding via de webapplicatie nog te versturen.

Route

U kan de route die u aflegt, rechtstreeks in de applicatie registreren. Open daarvoor vóór uw vertrek de app, klik op ‘ROUTE’ en start de registratie met de witte driehoek onderaan rechts in beeld. Bij aankomst stopt u de registratie op dezelfde manier. U vinkt het vervoersmiddel aan dat u gebruikte, klikt op ‘OK’ en nogmaals op de witte driehoek onderaan rechts. Uw geregistreerde route werd nu opgeslagen. De route is op dat moment enkel zichtbaar voor u, nog niet voor de projectleiders en de stad/gemeente. U dient de registreerde route via de webapplicatie nog aan te passen en te versturen.

Kaart

Via de knop ‘KAART’ kan u overzicht van alle meldingen en routes raadplegen die uzelf en andere gebruikers voor dezelfde organisatie hebben gemaakt. Klik op de melding om details van dat knelpunt te kunnen lezen. Bij een melding van een andere gebruiker kan u aangeven of u hiermee akkoord bent (‘Ik vind dit ook een probleem’). U kan zelf extra informatie aan de melding toevoegen via de knop ‘Geef extra info over dit rapport’.

De webapplicatie

Surf naar www.route2school.be/login of navigeer via ‘INLOGGEN’ in bovenstaand menu, en login met uw unieke login ID. De eerste keer dat u op de webapplicatie inlogt, wordt u gevraagd om enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden te allen tijde discreet behandeld, uw identiteit wordt op geen enkel moment prijsgegeven. Nadien kan u – indien nodig – in de webapplicatie bij ‘INSTELLINGEN’ uw persoonlijke gegevens aanpassen. Verder vindt u op de homepage van de webapplicatie dezelfde knoppen van de mobile app terug: ‘Melding’, ‘Route’ en ‘Kaart’.

Melding

Klik op de knop ‘MELDINGEN’ om een knelpunt te melden. In het volgende scherm beslist u of u een nieuwe melding ingeeft (‘Maak melding’) of op een ‘Smartphone melding’ verderwerkt.

Maak melding

Duid de specifieke locatie van de melding aan door op de kaart te klikken of geef het adres in het witte tekstveld boven de kaart in. Daarna voegt u meer informatie toe aan de melding: het type probleem, het vervoersmiddel, een korte omschrijving en een oplossing voor het probleem. Ten slotte voegt u een een foto toe. Bevestig uw melding door op ‘Verstuur’ te klikken.

Smartphone melding

Bij een ‘Smartphone melding’ zijn alle tekstvelden al ingevuld. U kan deze gegevens aanvullen of verbeteren waar nodig. Klik op ‘Verstuur’ wanneer de melding bij de projectleider moet terechtkomen, klik op ‘Verwijderen’ wanneer u de melding toch niet zinvol acht. Smartphone meldingen die niet naar de projectleider verstuurd worden, blijven enkel zichtbaar in uw eigen overzicht.

Verzonden meldingen

U vindt een overzicht van uw persoonlijk verstuurde meldingen via de knop ‘Verzonden meldingen’. Per verstuurde melding kan u detailinformatie opvragen. Die informatie kan u niet meer aanpassen.

Routes

Klik op de homepage op de knop ‘Routes’ om een nieuwe route toe te voegen, en klik in het volgende scherm vervolgens op ‘Route registreren’. U kan manueel een nieuwe route tekenen of op een route verderwerken die u met de smartphone automatisch registreerde.

Manueel tekenen

U klikt tweemaal op de kaart: de eerste klik markeert uw vertreklocatie, de tweede klik markeert uw bestemming. Het systeem zal automatisch de route inkleuren. Is de voorgestelde route niet de route die u dagelijks aflegt? Dan kan u de route verschuiven door de route te verslepen. Klik op de route om uw vervoersmiddel aan te duiden, en klik vervolgens in de rechterbovenhoek op ‘Volgende’.

Eerder geregistreerde routes met smartphone

Indien u een route eerder met uw smartphone registreerde, kan u de gegevens hier bewerken. U kan uw geregistreerde routes oproepen door op het smartphone-icoon in de linker bovenhoek te selecteren. Alle verdere bewerkingen zijn identiek aan de bewerkingen die hierboven beschreven werden.

Onveilige en soms veilig/soms onveilige stukken van route aanduiden

Standaard is de route veilig en kleurt zij groen. U kan de route daarna in segmenten opdelen en per segment aangeven of u zich daar ‘soms veilig, soms onveilig’ of zelfs ‘onveilig’ voelt. Is de route ‘soms veilig, soms onveilig’, dan kleurt de weg oranje, anders rood. U klikt tweemaal op de kaart: de eerste klik markeert uw het begin van het onveilige gedeelte, de tweede klik markeert het eindpunt van dat stuk. Kies tussen de twee ballonnetjes boven de landkaart om de route als ‘soms veilig/soms onveilig’ of ‘gevaarlijk’ te markeren. U kan die selectie ‘Ongedaan maken’ of bevestigen (‘Verstuur’).

Kaart

Digitale schoolroutekaart

Raadpleeg via ‘Kaart’ alle meldingen en routes die meerdere gebruikers voor dezelfde school of organisatie geregistreerd hebben. Meldingen worden met rode gezichten aangeduid, routes worden met groene, oranje en rode lijnen gemarkeerd. Klik op een rood gezichtje om meer informatie over die melding te verkrijgen. De informatie verschijnt rechts in beeld. U kan de foto vergroten door op de foto te klikken. Bij een melding van een andere gebruiker kan u aangeven of u hiermee akkoord bent (‘Ik vind dit ook een probleem’). U opent daarvoor ‘Reageren’ via het drop-down-pijltje dat erlangs staat. Indien u dat wenst, kan u zelf extra informatie aan de melding toevoegen.

Instellingen

Bij de instellingen kan u uw persoonlijke gegevens aanpassen het toegekende wachtwoord wijzigen. U kan hier ook aanvinken dat alle smartphone meldingen rechtstreeks naar de projectleider verstuurd mogen worden.