5. Bespreking resultaten (interactieve workshop)

De dataverzameling is afgesloten, de analyse is afgerond. In deze vergadering gaan we dieper in op de input die we van leerlingen, ouders en leerkrachten hebben ontvangen. Welke route volgen ze? Waar voelen ze zich onveilig? Welke knelpunten komen ze op hun weg tegen?