4. Data-analyse

We analyseren alle meldingen die we hebben binnengekregen, en bestuderen het probleem dat zich voordoet. We nemen de voorgestelde oplossingen onder de loep en bekijken of de maatregel in de praktijk haalbaar is en/of het gewenste effect zal teweegbrengen. Na de analyse ontwikkelen we een digitale schoolroutekaart, die u zowel op de website als op de applicatie kan raadplegen. De digitale schoolroutekaart verbindt steden en gemeenten met elkaar en speelt daarnaast in op snel veranderende mobiliteitssituaties.