3. Dataverzameling

Nadat alle betrokkenen zoals leerlingen en ouders op de hoogte werden gebracht, starten we met de dataverzameling. We verzamelen informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen en de mobiliteitsknelpunten op schoolroutes. We moedigen betrokkenen aan om ook zelf oplossingen te bedenken. Dat leidt vaak tot creatieve oplossingen die bovendien op een breed draagvlak kunnen rekenen.