Route2school van start in Borgerhout

19/09/2018 – Zes Borgerhoutse scholen beginnen op 24 september met Route2school, een project van het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt.

Route2school is een mobiele applicatie waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en directies precies kunnen aangeven via welke straten leerlingen veilig naar school kunnen wandelen of fietsen en waar zich op de route obstakels of risicovolle verkeerssituaties bevinden. ‘Dat kan gaan over het opnieuw schilderen van een zebrapad of putten in fietspaden tot moeilijk overzichtelijke kruispunten waar veel verkeer samenkomt of lichten waar fietsers te kort groen krijgen’, zegt Jan Bel van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid.

De deelnemers kunnen gedurende twee maanden meldingen indienen. Nadien worden de gegevens geanalyseerd door het Instituut voor Mobiliteit. ‘Op basis van die resultaten stellen we een plan van aanpak op en bepalen we de termijn waarbinnen de knelpunten moeten worden aangepakt’, legt Bel uit.

In het voorjaar van volgend jaar moet er voor beide districten een digitale schoolkaart nader uitgewerkt worden.

©De Standaard