Route2School breidt uit naar alle negen districten van Antwerpen

09/08/2017 –  Na een succesvolle pilootstudie in het district Antwerpen tekenen nu alle negen districten van de stad Antwerpen in voor het project van Route2School, een project van het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt en Abeona Consult. “Antwerpen is immers een fietsstad”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Als we nog meer mensen, vooral leerlingen, op de fiets willen krijgen, moeten we blijven zorgen voor veilige fietspaden en fietsroutes.”

In september vorig jaar besloot het district Antwerpen om de schoolroute van leerlingen in kaart te brengen met behulp van Route2School. Districtsvoorzitter Paul Cordy legt uit waarom de voorkeur naar Route2School uitging: “We waren gecharmeerd door de gevolgde methode, die op het gebied van verkeersveiligheid enerzijds de knelpunten in beeld brengt en anderzijds met een eenvoudige kleurencode ook de kwaliteit van bestaande wegen aangeeft.” Dankzij deze aanpak kan er gericht naar oplossingen gezocht worden.

Met de informatie uit de knelpuntrapporten kunnen we onmiddellijk aan de slag”, klinkt het bij de stedelijke Staten-Generaal van de verkeersveiligheid. “Sommige knelpunten kunnen gemakkelijk en met een beperkt budget aangepakt worden. Voor andere zullen we op de langere termijn moeten bekijken wat mogelijk is. Het doel is alleszins om een breed netwerk van ‘groene’ en dus veilige stadsroutes uit te rollen.”

Het succes van Route2School in de gemeente Zemst gaf voor de stad Antwerpen de doorslag om met Route2School in zee te gaan. Het project is intussen ook actief in andere gemeenten verspreid over heel Vlaanderen waaronder Peer, Zulte en Puurs.

Uitbreiding naar alle Antwerpse districten
In het kader van de ‘Burgerbegroting 2016’ verzamelden vijf middelbare scholen in het district Antwerpen al enthousiast data over hun schoolomgeving en kon Route2School met dit eerste project een mooi resultaat voorleggen. Daarop besliste de stad Antwerpen de samenwerking uit te breiden naar Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

Verkeersveiligheid is een prioriteit in het onderwijsbeleid van de stad”, zegt schepen van onderwijs Claude Marinower. “Er liggen immers zo’n 450 scholen in Antwerpen, goed voor meer dan 100.000 leerlingen. Veel van die leerlingen, zeker in het secundair onderwijs, fietsen naar school. Kinderen van basisscholen komen vaak te voet. Het is belangrijk dat zij zich op een veilige manier tussen thuis en school kunnen verplaatsen. Daarom is in het Antwerpse Bestuursakkoord 2013-2018 opgenomen dat er in deze periode werk gemaakt zou worden van ‘schoolroutekaarten’.”

Een digitale schoolroutekaart
Route2School houdt de komende vier jaar dus halt in alle districten van Antwerpen. “We starten in Merksem. Daarna staan Ekeren en Wilrijk op de planning”, aldus prof. dr. Davy Janssens (IMOB/UHasselt), die nauw bij Route2School betrokken is. De schoolroutekaarten zullen digitaal worden aangeleverd. Het laat de stad toe om kort op de bal te spelen.

Enerzijds kunnen verkeerssituaties geïllustreerd worden met gedetailleerde omschrijvingen én beeldmateriaal. Anderzijds kunnen we de kaart ook gemakkelijk aanpassen, eenmaal de knelpunten opgelost zijn”, vindt men bij de stedelijke Staten-Generaal. “Het geeft ons de mogelijkheid om actuele informatie te verspreiden over tijdelijke hindernissen en ongemakken en gewijzigde verkeerssituaties aan te duiden.” Dat zijn echter niet de enige twee voordelen. Ook toekomstgericht is de digitale versie belangrijk. “De kaart biedt een mogelijkheid om op basis van de ingezamelde informatie een ‘verkeerseducatieve route’ te plannen. Deze route leert kinderen hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Op termijn moet het mogelijk zijn om aan de hand van deze veiligheidsindicaties alternatieve routes uit te stippelen op maat van de actieve weggebruikers.”