Subjectieve verkeersveiligheid

Wij verzamelen onderstaande informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen.

  • Subjectieve verkeersveiligheid
    Hoe ervaren leerlingen hun route naar school? Deelnemers krijgen de mogelijkheid om aan te geven welke stukken van de schoolroute zij veilig vinden en welke stukken zij als gevaarlijk ervaren.
  • Vervoersmiddel
    Gaat de leerling te voet naar school of komt hij met de fiets, auto, bus of trein?
  • Route
    Welke route neemt de leerling op weg naar en van school? Met Route2school willen we meer inzicht krijgen in de routekeuze van leerlingen.