Ontbreken van fietspad

Wij verzamelen data over mobiliteitsknelpunten die op de schoolroute liggen. Enkele voorbeelden van mobiliteitsknelpunten zijn:

  • Onveilig fietspad
  • Ontbreken van fietspad
  • Ontbreken van fietsoversteekplaats
  • Onveilig voetpad
  • Onveilige oversteekplaats voor voetgangers
  • Fout parkeren (o.a. op voetpad, fietspad, enz.)
  • Slecht wegdek
  • Gevaarlijk kruispunt
  • Slechte zichtbaarheid (bv. voorrang van rechts door haag)