Een andere bril, een andere kijk

Bekijk het door de ogen van leerlingen. Dat is de leuze van Route2school! Ongevallencijfers signaleren verkeersonveilige locaties, geven inzicht in de demografische achtergrond van verkeersslachtoffers en bieden dus een houvast om het verkeersbeleid van een stad of gemeente vorm te geven. Ze blijven een belangrijke pijler in de verkeersveiligheidsanalyse van Route2school (R2S), maar het R2S-team kijkt verder dan enkel de ongevallengegevens. Wij laten lokale overheden door een andere bril kijken: die van leerlingen, ouders, leerkrachten en de schooldirectie.

We zijn benieuwd naar échte ervaringen op weg naar en van school. In een straat met veel busverkeer kunnen zwakke weggebruikers zich bijvoorbeeld door de aan- en afrijdende bussen geïntimideerd voelen en toch gebeuren er amper ongevallen. Het is onze ambitie om ook in die specifieke situaties het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Hoe kijken we mee?

We sporen leerlingen, ouders en leerkrachten aan om de mobiliteitsknelpunten in uw gemeente te melden via de R2S app of het webplatform. Hoe komen zij naar school? Welke route nemen ze? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze voor? Met antwoorden op al die vragen gaan we samen met de gemeente, de politie en de scholen op zoek naar een passende oplossing voor probleemsituaties. Die gegevens gieten we in een digitale schoolroutekaart, een gebruiksvriendelijke kaart die leerlingen en ouders helpt om zich via een veilige route van en naar school te verplaatsen.

Waar komt Route2school vandaan?

'Moving Forward', een project dat het Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in 2009 hebben opgestart, was de voorloper van R2S. Dankzij Moving Forward konden scholen, gemeenten en politiezones digitale schoolbereikbaarheidskaarten maken. Na zes jaar was er nood aan een nieuwe tool met meer mogelijkheden.  Route2school is ontstaan uit een samenwerking tussen het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt) en ABEONA Consult.

Leerlingen, ouders, leerkrachten kunnen problemen melden via de web applicatie en/of de mobile app. Klik hier voor meer info.