STEL DE VERKEERSINZICHTEN VAN JE LEERLINGEN OP DE PROEF!

Route2school (R2S) Educatie is een online leerplatform
waar leerlingen op een plezante manier hun verkeersinzichten kunnen verbeteren.
Dit zorgt ervoor dat ze beter leren omgaan met moeilijke verkeerssituaties.

In dit platform zijn meldingen verwerkt die gemaakt werden via R2S map, zodat kinderen weten hoe ze hiermee moeten omgaan, zolang deze gevaarlijke verkeerssituaties van toepassing zijn.

Het platform

R2S Educatie wil de leerlingen een gestructureerd leerproces aanbieden. Daarom bestaat het leerplatform uit verschillende modules:

  • Kennis: kinderen leren de verkeersregels
  • Situatiebewustzijn: kinderen leren meer aandacht te hebben voor alle elementen uit de omgeving
  • Risicodetectie: kinderen leren risico’s detecteren
  • Risicomanagement: kinderen leren omgaan met risico’s

Deze modules bevatten telkens vragenrondes met een stijgende moeilijkheidsgraad. De leerlingen krijgen toelichting bij zowel juiste als foute antwoorden.
Wie meedoet wordt natuurlijk ook beloond voor zijn/haar inzet. Naargelang hun score krijgen de leerlingen witte, bronzen, zilveren of gouden badges. De kleur van de badge geeft dus meteen weer hoe goed je scoort. Dit niet alleen online, maar ook in stickervorm.

  • Wit: De leerling heeft de basis onder de knie, maar moet nog heel wat stappen zetten om veilig naar school te kunnen gaan
  • Brons: De eerste stappen zijn gezet, maar er is nog marge voor verbetering
  • Zilver: De ouders mogen gerust zijn. Hun kinderen kunnen veilig met de fiets of te voet naar school
  • Goud: Verkeersexpert! Zelfs ouders kunnen nog iets leren van jouw leerlingen

Voor de hele klas

Momenteel is het niveau van de verschillende modules binnen R2S Educatie afgestemd op leerlingen van de 2de & 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs. Zij spelen individueel het spel, maar de leerkracht kan hen feedback geven. Leerkrachten zien namelijk zowel de individuele resultaten per leerling, als een klasgemiddelde. Natuurlijk wordt er ook ondersteunend materiaal voorzien zodat de leerkrachten op klasniveau een nabespreking kunnen organiseren. Bovendien is de inhoud uit de verschillende modules, getoetst aan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. R2S Educatie voorziet met andere woorden leerkrachten van kant en klaar lesmateriaal om de opgelegde doelstellingen rond mobiliteit en verkeer te realiseren.

Vanaf 2022 zal het niveau van de verschillende modules ook afgestemd zijn op leerlingen van de 2de & 3de graad secundair onderwijs. Naast een focus op de fiets als vervoersmiddel, zal er ook een focus zijn op de auto. Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van innovatieve leermethoden.

Uniek

R2S Educatie is uniek! Leerlingen leren niet alleen bij over algemene verkeerssituaties in Vlaanderen, maar kunnen specifiek aan de slag gaan met herkenbare situaties uit hun eigen omgeving. Dit is mogelijk omdat de educatie module verder bouwt op het basisproject Route2school. Via R2S kunnen gemeenten namelijk beeldmateriaal verzamelen van knelpunten uit de eigen omgeving. Doet jouw gemeente (nog) niet mee aan het Route2school project? Dan gebruiken we enkel ondersteunend beeldmateriaal uit Vlaanderen.

Schrijf je nu in!

Wil jij de verkeersinzichten van jouw leerlingen verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@route2school.be