1. Startvergadering

Tijdens de startvergadering stellen we u met plezier ons project ‘Route2school’ voor. Wat houdt Route2school in? Waar is Route2school al actief? We bespreken graag met u hoe wij de verkeersveiligheid in uw gemeente kunnen verbeteren.

2. Demo van Route2school

U start met het project, what’s next? We lassen een tweede overlegmoment in. Tijdens dit overleg leggen we alle praktische zaken van A tot Z uit, zodat u vlug wegwijs bent in de website en applicatie van Route2school. We beantwoorden vragen als ‘Waar kan ik de applicatie downloaden?’ en ‘Hoe […]

3. Dataverzameling

Nadat alle betrokkenen zoals leerlingen en ouders op de hoogte werden gebracht, starten we met de dataverzameling. We verzamelen informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen en de mobiliteitsknelpunten op schoolroutes. We moedigen betrokkenen aan om ook zelf oplossingen te bedenken. Dat leidt vaak tot creatieve oplossingen die bovendien op een […]

4. Data-analyse

We analyseren alle meldingen die we hebben binnengekregen, en bestuderen het probleem dat zich voordoet. We nemen de voorgestelde oplossingen onder de loep en bekijken of de maatregel in de praktijk haalbaar is en/of het gewenste effect zal teweegbrengen. Na de analyse ontwikkelen we een digitale schoolroutekaart, die u zowel […]

5. Bespreking resultaten (interactieve workshop)

De dataverzameling is afgesloten, de analyse is afgerond. In deze vergadering gaan we dieper in op de input die we van leerlingen, ouders en leerkrachten hebben ontvangen. Welke route volgen ze? Waar voelen ze zich onveilig? Welke knelpunten komen ze op hun weg tegen?

6. Voorstelling oplossingen (interactieve workshop)

In deze vergadering zoeken we naar een oplossing voor die knelpunten die meermaals in uw gemeente gemeld werden en dus dringend zijn. We hechten belang aan een open interactie tussen gemeente, politie en scholen. Een oplossing die met meerdere mensen besproken werd en door meerdere mensen goed bevonden werd, zal […]

7. Slotvergadering

U ontvangt van ons een digitale schoolroutekaart, een eindrapport en advies om de verkeersveiligheid van schoolroutes in uw gemeente te verbeteren. Tijdens de slotvergadering stellen we eveneens in samenwerking met de gemeente, politie en scholen een actieplan op om de mobiliteitsknelpunten systematisch weg te werken.